KDMart

1.    Đối tượng và phạm vi vận chuyển:

Chính sách giao nhận được áp dụng cho tất cả các khách hàng đặt hàng qua website KDmart.net

KDmart sẽ thực hiện tất cả các yêu cầu vận chuyển cho khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

2. Thời gian giao hàng

Thời gian: 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7

Trừ chủ nhật, các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline Hotline: 088-869-6839
x